Credins Bank

Credins, tashmë banka e dytë më e madhe në huadhënie

Shtrëngimi gradual i rregullimit bankar po i detyron disa banka të heqin dorë nga një pjesë e aktiveve në filialet periferike, me qëllim konsolidimin e aktivitetit në Zonën Euro. Tërheqja graduale e grupeve bankare europiane po rrit peshën e aktorëve lokalë në sistemin bankar. Banka më e madhe me kapital shqiptar, Credins, po vijon rritjen […]

Lexoni më shumë

Credins Bank mbështet Spitalin Rajonal Shkodër

Credins Bank, mbështet iniciativat e ndërmarra në përmirësimin e sistemit shëndetësor. Gjatë muajit Gusht, banka ka ofruar mbështetjen e saj financiare në përmirësimin e kushteve të brendshme Spitalit Rajonal Shkodër, duke kontribuar në ofrimin e një shërbimi akoma më cilësor dhe me pranë standardeve bashkëkohore. Credins, vazhdon të mbetet një partnere e insitucioneve lokale, duke […]

Lexoni më shumë

Raportim Financiar Periodik Qershor 2017

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë Nr.60 ”Për Kërkesat Minimale të Publikimit të Informacionit nga Bankat”, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për vitin 2017. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e […]

Lexoni më shumë

Top