Credins Bank

Aktivitete

Credins bank mbështeti konkursin kombëtar “Sipërmarrësit e së Nesërmes”

Credins bank mbështeti konkursin kombëtar “Sipërmarrësit e së Nesërmes” (Edicioni 6) dhe “Juristët e së Nesërmes” (Edicioni 2) e organizuar nga Tirana Business University (TBU), me pjesëmarrjen e shumë maturantëve nga gjimnaze të ndryshme të vendit. Ky është viti i dytë radhazi që Credins Bank është një nga Partnerët kryesorë, duke ofruar mbështetjen e saj […]

Lexoni më shumë

Credins bank, hap Degën e Parë pa shërbime Cash

Shërbimi bankar sot në shkallë botërore është duke u transformuar në mënyrë të vazhdueshme dhe numri i njerëzve që zgjedhin të përdorin shërbimet online, krahasuar me konceptin tradicional bankar të degëve është gjithnjë në rritje. Ky dinamizëm i jep mundësinë bankave të rrisin efektivitetin e tyre operacional duke ristrukturuar kanalet strategjike dhe rishikuar llojet e […]

Lexoni më shumë

Liçensohet fondi i Investimit “Credins Premium”

Tiranë, Shqipëri, 3 qershor 2016 Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare në mbledhjen e datës 30 Maj 2016 shqyrtoi dhe miratoi licencimin e “Credins Invest” sh.a., Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive, si dhe miratoi Fondin e Investimit “Credins Premium”. Credins Invest sh.a. është shoqëria e dytë në tregun Shqiptar […]

Lexoni më shumë

1 7 8 9 10 11 13
Top