Credins Bank

Vlorë – Tragjas

Vlorë – Tragjas

1. Pemtore me sipërfaqe të regjistruar 3,650.0 m².  2. Pemtore me sipërfaqe të regjistruar 3,212.0 m². 3. Pemtore me sipërfaqe të regjistruar 754.0 m². 4.

Pemtore me sipërfaqe të regjistruar 2,100.0 m². 5. Kullotë me sipërfaqe të regjistruar 51,800 m². 6. Kullotë me sipërfaqe të regjistruar 51,800 m².7. Kullotë me sipërfaqe të regjistruar  51,800 m², me nr. pas. 359, ndodhur në Tragjas -Vlorë.

Në anën veriore të pronave kalon rruga “Naim Dano”.  Më tej shtrihen toka të lira dhe shtëpi banimi 1-3 katëshe të fshatit, deri në largësinë rreth 700 m. Në pjesën perëndimore të pronave kalon rruga kryesore e fshatit “Alem Mehmet”, e cila i lidh pronat më tej me qendrën e fshatit dhe rrugën nacionale Vlorë-Himarë.

Më tej, në veriperëndim ndodhen Rrepet e Izvorit dhe rreth 2,8 km në vijë ajrore kalon rruga nacionale Vlorë-Himarë, ku ndodhet edhe qyteti i Orikumit. Pronat ndodhen në zonën juglindore të fshatit Tragjas, shumë pranë njëra-tjetrës dhe janë kryesisht pemtore. Parcelat ndodhen në një terren kryesisht kodrinor me pjerrësi të butë në drejtim të perëndimit. Parcelat kanë konfiguracione planimetrike me gjeometri jo të rregullt.


Për më shumë informacion na kontaktoni

Tel: +355 697 08 7480

Çmimi:
-
Kategoritë:
Toka

Artikuj të ngjashëm

Top