Credins Bank

Revista NE – Botimi Nr.5

CREDINS bank publikon numrin e pestë të Revistës NE. Në këtë botim do të njiheni me informacione të ndryshme rreth aktiviteteve të bankës, inaugurimin e degëve të reja, rezultatet financiare të CREDINS bank, zhvillimeve në kuadër të përgjegjësisë sociale, si dhe shumë artikuj të tjerë deri tek informacionet edukative në lidhje me kuptimin e disa termave financiare.
Në këtë botim do të gjeni rezultatet financiare të CREDINS bank të arritur për vitin 2011, shpjegime të disa termave ekonomike dhe bankare, artikuj mbi aktivitete sociale, gara e realizuar midis degëve të CREDINS bank për rritjen e numrit të pagatorëve si edhe shumë informacione të tjera të rëndësishme.
Klikoni si më poshtë për tu njohur me botimin e radhës

Revista Ne

Top