Credins Bank

Revista NE – Botimi Nr.6

CREDINS bank publikon numrin e gjashtë të Revistës NE. Në këtë botim do të njiheni me informacione të ndryshme rreth aktiviteteve të bankës, inaugurimin e degëve të reja, rezultatet financiare të CREDINS bank, zhvillimeve në kuadër të përgjegjësisë sociale, si dhe shumë artikuj të tjerë deri tek informacionet edukative në lidhje me kuptimin e disa termave financiare.
Në këtë numër do të keni mundësi të lexoni në lidhje me rezultatet e periudhës Janar-Qershor 2012, hapjen e degëve të reja të bankës në qytetet e Durrësit, Gjirokastrës dhe Shkodrës si dhe një sërë informacionesh të tjera interesante.

Klikoni si më poshtë për tu njohur me botimin e radhës

Revista Ne

Top