Credins Bank Ne Flasim Gjuhën Tuaj!

Shërbime

Mikrokredi

bdswiss demo Mikrokredia është një mënyrë e thjeshtë dhe fleksibël për të financuar hapjen, zgjerimin, apo çdo ide që lidhet me përmirësimin e aktivitetit…

Karta e Parapaguar

Karta e Parapaguar është një kartë e parapaguar monetarisht. Ajo ka limit shpenzimi të barazvlefshëm me shumën e depozituar nga klienti….

Karta me Këste

Karta me KESTE është një kartë krediti, që lidhet me një shumë të para aprovuar nga banka. Këtë limit shume ju e përdorni për blerje të produkteve dhe shërbimeve të ndryshme në POS-e (pajisja e pagesës me kartë) dhe në internet. …

Karta Visa Classic

Shpenzoni për produktet apo shërbimet që ju dëshironi, nëpërmjet parave të bankës, të gjitha në një kartë krediti…

Karta Visa Business

Tashmë në CREDINS bank bizneset mund të përdorin Kartën e Kreditit për të gjitha shpenzimet që u nevojiten biznesit të tyre…

Top