Credins Bank

Fonde Investimi

credins invest

Credins Premium! Koha për të investuar ndryshe!

Një familje bonosh dhe obligacionesh që menaxhohen nga Credins Invest, e krijuar për të dhënë mundësinë për një investim dinamik dhe fleksibël, falë një menaxhimi aktiv dhe profesional të kursimeve tuaja.

Karakteristikat kryesore të Fondit:

  • Emri i fondit: Credins Premium
  • Monedha: Lekë
  • Shuma minimale e investimit: 2,000 lekë
  • Tarifa Administrimit: 1%

Përmbledhje e karakteristikave të Fondit:

  • Risk i ulët përderisa investimi i fondeve do të kryhet kryesisht në bono dhe obligacione të emetuara nga Republika e Shqipërisë.
  • Higher returns in comparison to other investment possibilities.
  • Professional management of investments by a group of experts.
  • The fund can be .

Gjeni si më poshtë listën e degëve ku mund të blini kuotat e Fondit të Investimeve Credins Premium:
 
Lista e Degëve

Për më shumë informacion klikoni
 
Credins Invest

Caktoni një takim duke kontaktuar në +355 69 20 60 928

Top