Credins Bank

Kredi për Studime

slider1-image-01

Çfarë është Kredia për Studime?

Kredia për Studime është një kredi që ju jep mundësi për të financuar shpenzimet tuaja për arsimim në shkollat private brenda dhe jashtë vendit për studimet universitare dhe pasuniversitare.

Në çfarë monedhe mund ta marr kredinë dhe sa është norma e interesit?

Ju mund ta përfitoni kredinë në dy monedha në Lekë dhe në Euro me një normë interesi tepër konkurruese.

Po detajet e financimit?

CREDINS bank ju financon deri në 85% të shpenzimeve tuaja. Shuma maksimale e financimit është deri në 2.000.000 leke ose 15.000 euro. Afati maksimal i shlyerjes është deri në 7 vjet.

Çfarë avantazhesh ka kjo kredi?

Kredia për Studime është e thjesht për t’u përfituar sepse dokumentacioni i kërkuar është i kufizuar dhe procesi i marrjes së kredisë është i shpejtë.

Tani me financimin nga CREDINS bank, shkollën e zgjidhni ju.

Top