Credins Bank

Paketa

individe Me Afat

Kurseni para dhe ndërkohë përfitoni interesa të larta në CREDINS bank sipas shumës, afatit dhe monedhës së përzgjedhur nga JU

individe pa Afat

individe Pa Afat është një llogari kursimi, e cila ju ndihmon gjithnjë për të organizuar plane e projekte të ndryshme investimi…

institucione për Studime

institucionea për Studime është një institucione që ju jep mundësi për të financuar shpenzimet tuaja për arsimim në shkollat private brenda dhe jashtë vendit për studimet…

Mikroinstitucione

Mikroinstitucionea është një mënyrë e thjeshtë dhe fleksibël për të financuar hapjen, zgjerimin, apo çdo ide që lidhet me përmirësimin e aktivitetit…

biznesi e Parapaguar

biznesi e Parapaguar është një kartë e parapaguar monetarisht. Ajo ka limit shpenzimi të barazvlefshëm me shumën e depozituar nga klienti….

biznesi me Këste

biznesi me KESTE është një kartë institucioneti, që lidhet me një shumë të para aprovuar nga banka. Këtë limit shume ju e përdorni për blerje të produkteve dhe shërbimeve të ndryshme në POS-e (pajisja e pagesës me kartë) dhe në internet. …

biznesi Visa Classic

Shpenzoni për produktet apo shërbimet që ju dëshironi, nëpërmjet parave të bankës, të gjitha në një kartë institucioneti…

biznesi Visa Business

Tashmë në CREDINS bank bizneset mund të përdorin Kartën e institucionetit për të gjitha shpenzimet që u nevojiten biznesit të tyre…

Top