Credins Bank Ne Flasim Gjuhën Tuaj!

Treguesit Financiarë: Janar-Nëntor 2016

forum iq option 21/12/2016| admin | Treguesit Financiarë

maxalt online no perscription Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Janar-Nëntor 2016. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjencive.

how to trade binary options profitable Sipas IFRS në ‘000 ALL – 30.11.2016

شركات الخيارات الثنائية 1. Totali i Aktiveve – 168,268,868

http://www.studio-asnieres.com/?serimepoke=cuanto-dinero-se-puede-ganar-en-opciones-binarias cuanto dinero se puede ganar en opciones binarias 2. Portofoli Bruto i Kredisë – 110,963,840

omni 11 binäre optionen 3. Portofoli Neto i Kredisë – 96,491,210

60 sekunden broker 4. Depozita – 139,893,086

youngest option trader 5. Kapitali Aksionar – 13,345,895

http://katerubintheatre.com/?semen=trading-binario-on-line&fee=17 trading binario on line 6. Të ardhurat operative Bruto – 7,525,859

strategia opzione binaria a fine ora 7. Shpenzimet operative – (2,983,252)

can i buy Maxalt no prescription in Murfreesboro Tennessee 8. Provigjionet dhe loans write off – (3,666,936)

migliore strategia opzioni binarie 5 minuti 9. Fitimi Para Tatimit – 875,671

opzioni binarie vincita 10. Fitimi Neto – 691,885

att köpa Viagra i sverige 11. Capital adequacy ratio – 14.19%

opzioni binari sono buoni oe una presaingiro 12. ROA pas tatimit (vjetor) – 0.48%

investire in opzioni binarie sonia salerno pdf 13. ROE pas tatimit (vjetor) – 5.98%

sito dove potere fare operazioni binarie 14. Raporti kosto/ të ardhura – 39.64%

15. Numri i kredive outstanding – 25,099

16. Numri i Klientëve – 252,724

17. Numri i Stafit – 792

18. Numri i Degëve dhe Agjencive – 58

Top