Credins Bank

Treguesit Financiarë – Periudha Maj 2017

Në kuadër të transparencës në lidhje me aktivitetin e ushtruar, CREDINS bank publikon të dhënat financiare për periudhën Maj 2017. Të dhënat përfshijnë një informacion të përmbledhur për totalin e aktivave, portofolin bruto të kredisë, kreditë me probleme, depozitat e klientëve, fitimin, kapitalin aksionar, stafin e bankës dhe numrin e degëve dhe agjensive.rin e degëve […]

Lexoni më shumë

Credins Bank mbështet “Ide të Gjelbra 2017”

Në kuadër të politikave të Përgjegjësisë Sociale, Credins Bank mbështet për të disatin vit rradhazi, Partners Albania for Change and Development në Konkursin Kombëtar “Ide të Gjelbërta 2017”.  Konkurs ky, i cili, nëpërmjet ideve miqësore ndaj mjedisit, inkurajon nismat e bizneseve të reja. Credins, mbështet këtë iniciativë e cila, sjell jo vetëm inovacion dhe zhvillim […]

Lexoni më shumë

Top