Credins Bank

Konkurs – Një skulpturë më shumë për Tiranën

Credins bank po planifikon të vendosë në pranverë të vitit 2017 në hyrje të selisë qëndrore në rrugën Vaso Pasha, nr. 8, në zonën e Bllokut në Tiranë, një konstruksion/skulpturë monumentale. Jemi në kërkim të një ideje dhe dizajni krijues që të na mahnisë. Për këtë arsye po ju drejtohemi artistëve shqiptarë dhe të huaj, në Shqipëri ose jashtë saj.

NJË BANKË PËR ARTIN – Një skulpturë më shumë për Tiranën

Të gjithë artistët janë të ftuar të prezantojnë konceptet e tyre për një konstruksion monumental në hapësirë publike dhe të marrin pjesë në procesin e seleksionimit me dy faza:

ÇMIMI I PARË: Honorari i artistit, realizimi dhe instalimi i veprës në Tiranë

Propozimet duhet të paraqiten në datat 21 dhe 22 Nëntor 2016 midis orës 10.00 dhe 17.00 në Credins Bank në rrugën Vaso Pasha numër 8 në vëmendje të: Departamenti i Marketing.

Nuk ka specifikime për temën. Modelet duhet të jenë tredimensionale, të prezantohen në çfarëdo lloj materiali që të dëshironi, me përmasat maksimale 50 x 50 x 50 cm, dhe duhet të shoqërohen me vizatime, përshkrim të mënyrës dhe specifikim të materialit me të cilin do të do të realizohet skulptura/konstruksioni.

Specifikime teknike

Zona maksimale në tokë: 1.5 X 1.5 m

Lartësia maksimale 5 m

Të interesuarit janë të lutur të kontaktojnë Departamentin e Marketing në Credins për formularin e pjesëmarrjes dhe kushtet e aplikimit.

Tel: +355 4 53 53 000

e-mail: info@bankacredins.com

 

Top