Credins Bank

Na kontaktoni

Rruga Vaso Pasha, Nr.8, Tiranë, Shqipëri

Telefon: +355 4 53 53 000

E-mail: info@bankacredins.com

NUIS: K31608801O

SWIFT: CDISALTR

Licence Nr. 16

Vendndodhja

Top