Credins Bank We Speak Your Language!

Përditëso të Dhënat Personale

Kur ka qenë hera e fundit që ke përditësuar të dhënat në bankë?
Tani mund të jesh ti një nga 5 fituesit çdo muaj për të fituar një kartë bankare me 5.000 Lekë. Mos e humb rastin për të qenë pjesë e shorteut promocional nga Credins Bank.

Si funksionon?
Fare thjesht, paraqitu në degën Credins me pranë teje dhe përditëso të dhënat, sidomos telefonin celular dhe email. Në këtë mënyrë bëhesh automatikisht pjesë e shorteut. Çdo muaj do të shpallen 5 Fitues për plot 12 Muaj. Një prej tyre mund të jesh ti! Qëndro i informuar për ecurinë duke na ndjekur në rrjetet sociale.

 
Rregullore e Lojës

Top