Credins Bank We Speak Your Language!

Aksionerët

Blue_Background

Kush janë aksionerët tanë?

Aksionerët e CREDINS bank, janë përfaqësuesit e disa prej bizneseve më të suksesshme që janë krijuar dhe janë rritur gjatë 12 viteve të para të zhvillimit të ekonomisë së tregut në Shqipëri. Ata bashkuan një pjesë të kapitaleve të tyre në një biznes tjetër prestigjioz, siç është ai bankar.

Investitorët e huaj

CREDINS bank përfaqësoi të parën bankë private me kapital 100% shqiptar, duke hyrë kështu në historikun e zhvillimeve të rëndësishme ekonomike financiare të ndodhura në Shqipëri. Progresi i ndjeshëm në dimensionet e Bankës dhe pozicionimi i saj në treg rritën gjithashtu edhe interesin e investitorëve të huaj. Më datë 12 Janar 2008, CREDINS bank njoftoi pjesëmarrjen e dy aksionerëve të rinj. Këto dy aksionerë janë: Balkan Financial Sector Equity Holding B.V. (BFSE Holding B.V), Holandë, i cili do të përfaqësohet nëpërmjet Development Financial Equity Partners (DFE) si dhe aksioneri tjetër State Secretariat for Economic Affairs (SECO), i cili do të përfaqësohet nëpërmjet Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM AG).

Aksionerët e rinj

Hyrja e aksionerëve të rinj në CREDINS bank është aprovuar nga Autoriteti i Konkurrencës i Republikës së Shqipërisë me Vendim Nr. 70, Datë 11.01.2008 dhe me Vendim të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, Nr 12, datë 12.02.2008.

Shkarkoni ekstraktin historik

Vërtetimin e aplikimit të regjistrimit në QKR të vendimit të asamblesë së aksionareve datë 27.06.2014 mund ta shkarkoni tek butoni i meposhtëm:

Shkarkoni vërtetimin

Top