Credins Bank

Fjala e Drejtorit të Përgjithshëm

drejtoriTë nderuar Klientë dhe Aksionarë të Credins bank,

Credins bank, i qëndron besnike qëllimit për të cilin u krijua: mbështetjes së zhvillimit të ekonomisë, përmes financimit të individëve familjeve dhe bizneseve shqiptare në të gjithë vendin. Viti 2015 ishte një vit sfidash për Credins bank ashtu siç ishte për klientët tanë, për ekonominë shqiptare dhe atë ndërkombëtare në përgjithësi. Përtej këtij konteksi, Credins bank arriti që të sigurojë rezultate pozitive, në përputhje me planin strategjik të zhvillimit në të gjithë treguesit. Sfidat me të cilat përballemi kërkojnë një përkushtim dhe efiçencë në rritje, vlerësime profesionale, kapital të qëndrueshëm si dhe inovacion e zhdërvjelltësi në implementimin e projekteve që kemi përmbushur në vitin që lamë pas si dhe ato qe kemi iniciuar në 2015 dhe që do të materializohen në 2016.

Politikat e kreditimit qëndruan dhe në 2015 në paravijën e menaxhimit tonë strategjik. Vitin 2015 e nisëm me një riorganizim të sektorit të kredisë për ta përshtatur atë më mirë me nevojat e klientëve. Ne synojmë të diversifikojmë portofolin e kredisë, duke ulur në mënyrë graduale financimin për korporatat dhe biznesin e madh, duke e orientuar rritjen drejt sektorëve të tjerë strategjikë. Krijimi në 2015 i Departamentit të Shitjes dhe Suportit të Kredisë S.I.M.A, një departament dinamik i fokusuar në zhvillimin e biznesit SME, Agro e Mikro rezultoi një zgjedhje e suksesshme që në hapat e parë. Në fund të 2015 portofoli u konsolidua, dhe Credins bank arriti të pozicionohet në tregun shqiptar si një nga bankat më aktive në këtë segment.

Banka në 2015 vazhdoi të shtrihet gjeografikisht në zona me perspektivë për rritje ekonomike si dhe të konsolidohet në zonat ku operon prej vitesh. Hapja e degëve të reja në Pogradec e Çorovodë, tregon se banka ndan me familjet dhe bizneset e këtyre qyteteve përkushtimin dhe besimin për një zhvillim më intensiv të turizmit në përgjithësi dhe atij familjar në veçanti, agrobiznesit, dhe çdo zhvillimi madhor në plan kombëtar e rajonal. Në spektrin tonë të biznesit, një peshë të veçantë zë puna me institucionet qëndrore e lokale, duke ofruar shërbime cilësore, të avancuara në teknologji dhe efektive në kosto. Përgjegjësia jonë sociale, ku përtej zgjidhjeve bankare për të gjitha kategoritë shoqërore, ne ofrojmë mbështetjen tonë për komunitetin, u materializua në vitin 2015, në 79 projekte donacionesh dhe sponsorizimesh, të cilat shërbyen për përmirësimin e infrastrukturës në institucionet e shëndetit publik apo ato arsimore, pajisje me mjete kompjuterike, investime në gjelbërimin e qyteteve, ndihmë të qytetarëve në nevojë, qofshin këta fëmijë apo persona të moshës së tretë, sensibilizim për problemet e personave me aftësi të kufizuar etj. Ndjehemi krenarë për përmbushjen e këtij misioni themelor në dobi të shoqërisë.

Credins bank, synon të vazhdojë rrugën e saj në 2016 dhe 2017, duke investuar në modernizimin e teknologjisë dhe infrastrukturës, gjenerimin e më shumë produkteve me orientim dixhital, dhe ofrimin e një game të gjerë ekspertize në fushat ku klientët kanë nevojë.

Vizioni ynë është që të mbetemi një bankë e suksesshme, e besuar, zgjedhja numër një për individët dhe bizneset shqiptare, të ofrojmë një gamë të gjerë produktesh për të gjitha segmentet, në të gjithë Shqipërinë. Zgjerimi i gamës së produkteve dhe shërbimeve në Credins bank, i shërben klientëve tanë që të zgjerojnë dhe diversifikojnë portofolin e tyre financiar për kursimet, investimet apo produktet e pensionit.

Këshilli Drejtues është i angazhuar të sigurojë respektimin e parimeve të integritetit, të mirëmenaxhimit dhe qëndrueshmërisë së biznesit. Besimi ynë për të vazhduar për të qenë një bankë lider në treg mbështetet në marrëdhënien e qëndrueshme që kemi me klientët tanë institucionalë, biznese dhe individë. Kjo marrëdhënie reflekton gjithashtu profesionalizmin e stafit të bankës sonë. Me këtë rast i falenderojmë ata për punën e palodhur në shërbim të klientëve, kontributin në përzgjedhjen e tyre dhe përkujdesjen për cilësinë e portofolit. Së bashku sigurojmë sinergjinë e duhur për t’iu përgjigjur pritshmërive të klientëve, aksionarëve dhe komunitetit.

Sinqerisht,
Maltin KORKUTI
Drejtor i Përgjithshëm

Top