Credins Bank We Speak Your Language!

Kushtet e Punës

photo-29

Të nderuar klientë

Credins Bank ka si qëllim kryesor dhe parësor të ofrojë një shërbim të shkëlqyer për klientët dhe të ndërtojë një biznes me njerëz, asete dhe vlera të shkëlqyera.

Kushtet e punës mund t’i kërkoni, duke klikuar si më poshtë:

Kushtet e Punës për Individë

Kushtet e Punës për Subjekte


Ju lutemi vëmendjen tuaj:

Në kuadër të marrëdhënies transparente që Credins bank ka ndërtuar dhe konsoliduar prej vitesh me Ju, ju njoftojmë se janë publikuar kushtet e reja të punës dhe buletini i ri i normave të interesit të depozitave. Në bazë të Vendimit të Keshillit të Bankës së Shqipërisë nr. 59 datë 29.08.2008 për miratimin e rregullores “Mbi transparencën për produktet dhe shërbimet bankare e financiare” i ndryshuar, kushtet e punës hyjnë në fuqi më 31 Janar 2019.
Ju ftojmë ti konsultoni me vëmendje duke i shkarkuar më poshtë apo duke kontaktuar degën më të afërt, dhe të kërkoni sqarimet e nevojshme.

Kushtet e Kartave

Interesat e Depozitave

Kushtet e Punës për Individë

Kushtet e Punës për Subjekte

Publikuar në: 21/12/2018

Top