Credins Bank

Ankande

Prepaid_Background

Shpallje e Ankandit të II-të për shitjen e pasurisë së paluajtshme – Ndertimtari shpk.

klikoni këtu

Shpallje e Ankandit të III-të për shitjen e pasurisë së paluajtshme – A&V-Oil shpk.

klikoni këtu

Shpallje e Ankandit të III-të për shitjen e pasurisë së paluajtshme – Tea Construction Petrol sha.

klikoni këtu

Top