Credins Bank We Speak Your Language!

Ankande

Prepaid_Background

Shpallje e Ankandit të I-ë për shitjen e pasurisë së paluajtshme – Azhen Prifti.

klikoni këtu

Shpallje e Ankandit të II-të për shitjen e pasurisë së paluajtshme – Shoqëria “B-Xhihani” sh.p.k.

klikoni këtu

Shpallje e Ankandit të III-të për shitjen e pasurisë së paluajtshme – Shoqëria “Alb Techno Star”.

klikoni këtu

Top