Credins Bank

Credins Online

Me Credins Online ju mund të kryeni të gjitha shërbimet bankare që i nevojiten biznesit Tuaj. Aksesoni llogarinë 24/7 nga celulari, laptopi, kompjuteri Juaj etj. Tashmë banka vjen në dorën Tuaj!

Credins Online ndihmon biznesin:

  • të ketë një kontroll të detajuar dhe në çdo kohë të gjendjes së llogarisë, të listës së shpenzimeve të kryera nga llogaria e biznesit, kredive, depozitave apo dhe kartave.
  • të transferojë para brenda dhe jashtë Bankës
  • të transferojë para brenda dhe jashtë Shqipërisë, pa humbur kohë, mbajtur rradha etj
  • të kryejë këmbime valutore, shitje/blerje në monedha të ndryshme.

Sa i sigurtë është përdorimi i këtij shërbimi?

Siguria e veprimeve të kryera është maksimale, ndaj dhe Credins Online përdor teknologji sigurie shumë të avancuar. Krahas elementeve të sigurisë aplikohet dhe teknologjia me SMS informues. Ju do të merrni me anë të një SMS-je në celularin tuaj, një kod autorizimi të transaksionit që doni të kryeni.

Lista e dokumentave

Mjafton një dokument i vlefshëm identifikimi i administratorit apo përfaqësuesit ligjor të biznesit si pasaportë apo kartë identiteti.

Aksesimi Online

Nëse jeni klient i Credins online, për të hyrë klikoni si më poshtë:

Credins Online Log In

Top