Credins Bank We Speak Your Language!

Kartat për Biznesin

Kartat tona të biznesit, krediti dhe debiti, në Lekë dhe në Euro,VISA dhe Mastercard janë krijuar për të ofruar zgjidhje për nevojat tuaja.
Ejani të pajiseni me kartën tuaj të biznesit pranë CREDINS bank!

3 Arsye kyçe për të pasur një kartë për Biznesin

Kontroll

Kryerje e transaksioneve me siguri dhe menaxhim i mirë i buxhetit.

Reputacion

Çfarë vlere shtesë i sjell karta biznesit tim?

Rrit besueshmërinë, dëshmon për mirëorganizim, risi, teknologji.

Fluks Paraje

Siguron pagesa më të shpejta dhe fleksibilitet në kryerjen e pagesave.


Çfarë duan Bizneset?

Kërkimi ynë i tregut tregon se ju doni:
  • Të përmirësoni fluksin e parasë.
  • Të ndiqni hap pas hapi shpenzimet.
  • Të keni fleksibilitet.
  • Të keni siguri.
  • Të kurseni kohë.
  • Të ndërtoni dhe ruani reputacionin tuaj.
Top