Credins Bank We Speak Your Language!

Depozita me Afat

slider1-image-01

Çfarë është depozita me afat?

Kurseni para dhe ndërkohë përfitoni interesa të larta në CREDINS bank sipas shumës, afatit dhe monedhës së përzgjedhur nga JU. Depozita me Afat është një investim praktik, i sigurt, fitimprurës dhe me interesa të larta, referuar faktit se paratë Tuaja mund të flenë në një llogari të thjeshtë dhe të mos shtohen asnjë qindarkë, ndërkohë që vitet kalojnë.

Mund të zgjidhni midis afateve të ndryshme që shkojnë deri në 5 vjet, monedhën në të cilën keni vendosur të kurseni dhe sigurisht ju mund të zgjidhni ta rinovoni ose jo atë, sa herë që depozita Juaj do të maturohet, pa qenë e nevojshme të paraqiteni në Bankë. Kështu paratë tuaja do të vijojnë të përfitojnë interesa.

Kush mund të hapë një depozitë me afat?

Të gjithë! Mjafton të paraqiteni pranë sporteleve tona tek punonjësit e shërbimit të klientelës, me një mjet identifikimi, kartë identiteti ose pasaportë biometrike. Punonjësit tanë do t’ju orientojnë, ndihmojnë dhe realizojnë në shumë pak kohë procesin e çeljes së depozitës. Madje kjo depozitë mund të jetë edhe disa emërore.
Depozita me afat mund të çelet në të gjitha monedhat: ALL, EUR, USD, GBP, CHF, CAD.
Shuma minimale për çeljen e depozitës është 50.000 lekë ose ekuivalenti i saj në valutë.

Përse më nevojitet depozita me Afat?

  • Sepse Ju përfitoni norma interesi nga më konkurrueset në treg!
  • Sepse ofron alternativa pa fund zgjedhjesh në monedha dhe afate nga 1-mujore deri në 60 mujore!
  • Sepse sa më shumë para të depozitoni, aq më shumë interesa do të përfitoni!
  • Sepse Ju ndihmon të kurseni, duke i paraprirë nevojave të papritura për para!
  • Sepse rinovohet automatikisht pa qenë e nevojshme të vini deri në Bankë!
  • Sepse të fillosh të kursesh është gjithmonë një Ide e mirë!

Shkarkoni Interesat e Depozitave

Broshura informative e ASD


Ju lutemi vëmendjen tuaj:

*Referojuni gjithmonë buletineve të përditësuara të interesit të depozitave të publikuara në degët tona dhe në sitin tonë zyrtar, si dhe kushteve të punës për çdo informacion tjetër rreth depozitave.
*Të gjitha llogaritë depozitë të çdo depozituesi individ, tregtar dhe shoqëri tregtare, rezident ose jorezident, shqiptar ose i huaj, i cili ka llogari depozitë në Credins Bank Sh.a, në lekë ose në monedhë të huaj sigurohen nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD), deri në nivelin 2.500.000 (dymilion e pesëqindmijë) lekë ose e njëvlershmja e saj në monedhë të huaj, sipas dispozitave të përcaktuara në ligjin nr. 53 datë 22.05.2014, “Për Sigurimin e Depozitave” i ndryshuar . Për më shumë informacion klikoni: www.asd.gov.al.

Top