Credins Bank

Fonde Investimi

credins invest

Credins Premium

Koha për të investuar ndryshe!

Një familje bonosh dhe obligacionesh që menaxhohen nga Credins Invest, e krijuar për të dhënë mundësinë për një investim dinamik dhe fleksibël, falë një menaxhimi aktiv dhe profesional të kursimeve tuaja.

Karakteristikat kryesore të Fondit:

  • Emri i fondit: Credins Premium
  • Monedha: Lekë
  • Shuma minimale e investimit: 2,000 lekë
  • Tarifa Administrimit: 1%

Përmbledhje e karakteristikave të Fondit:

  • Risk i ulët përderisa investimi i fondeve do të kryhet kryesisht në bono dhe obligacione të emetuara nga Republika e Shqipërisë.
  • Të ardhura më të larta në krahasim me mundësi të tjera Investimi.
  • Menaxhim profesional i investimeve nga një ekip ekspertësh.
  • Fondi është i trashëgueshëm.

Degët ku mund të blini kuotat e Fondit të Investimeve Credins Premium KLIKONI KËTU

Për më shumë informacion klikoni Credins Invest

Caktoni një takim duke kontaktuar në +355 69 20 60 928

 

Top