Credins Bank

Çeqe

Udhëtoni me mendje të Qetë! Përdorni çekun e udhëtarit “American Express”!

Çeku i udhëtarit “American Express” është një letër me vlerë, që mundëson kryerjen e veprimeve financiare pa pasur nevojë për gjendje para me vete (cash).

Ai është i pranuar në tërë botën konkretisht në 17 000 Zyra të American Express Travel Offices dhe 80 000 zyra këmbimi.

Mjafton që ju të konvertoni në çek sasinë e dëshiruar të parave tuaja. Kur të ndodheni jashtë shtetit ju mund ti konvertoni këto çeqe në çdo bankë dhe kështu ju rimerrni paratë tuaja përsëri në cash.

Në këtë mënyrë ju shmangni rrezikun e mbajtjes së parave tuaj gjatë udhëtimit duke mënjanuar gjithashtu rrezikun e humbjes dhe të vjedhjes të tyre.

Top