Credins Bank We Speak Your Language!

Llogari Rrjedhëse

slider1-image-01

Llogaria rrjedhëse është baza e marrëdhënies së klientit me bankën e cila ju mundëson të kryeni çdo transaksion bankar. Ju duhet të keni një llogari rrjedhëse tuajën. Ajo mund të çelet në të gjitha monedhat me të cilat operohet në Credins Bank. që janë në LEK, EUR, USD, GBP, CHF, CAD dhe YEN. Duke hapur një llogari rrjedhëse në Credins Bank, ju mund të kryeni veprime në çdo moment, në një nga degët dhe agjencitë tona të hapura në mbarë vendin, madje pa qenë e nevojshme të paraqiteni në degë, nëse jeni pajisur me shërbimin E-banking nga Credins Bank.

Përfitimet:

Përmes llogarisë rrjedhëse ju ofrojmë:

  • Transparencë në informimin për gjendjen dhe veprimet e kryera në llogari në çdo kohë.
  • Debitim Direkt – pagesë automatike e faturave. Tashmë CREDINS bank mund të paguajë për ju çdo faturë mujore që mund të keni pa qenë e nevojshme që të qëndroni në pritje të gjata.
  • Pagesa Periodike për shumat fikse si pagesat e qirasë, abonimet mujore, pagesat e shkollës, pagesat e kredisë, kursimet, etj., direkt nga llogaria rrjedhëse.

Si mund të çelni një llogari rrjedhëse?

Mjafton të paraqiteni pranë sporteleve tona, tek punonjësit e shërbimit të klientelës, me një mjet identifikimi, kartë identiteti ose pasaportë. Punonjësit tanë do t’ju orientojnë, ndihmojnë dhe realizojnë në shumë pak kohë procesin e çeljes së një llogarie rrjedhëse.

Shërbimet dhe produktet shtesë që ju përfitoni përmes llogarisë rrjedhëse.

Të gjithë ju që keni hapur një llogari rrjedhëse në CREDINS bank mund të pajiseni dhe me:

  • Kartë debiti
  • Credins Online
  • Çek Bankar
  • Karte Krediti etj.
Top