Credins Bank We Speak Your Language!

Paga Ime


Paga Ime është paketa më e plotë e produkteve dhe shërbimeve bankare.

Me Paga Ime ju përfitoni:

  • Llogari rrjedhëse për kalimin e pagës pa komision.
  • Interesat më të larta për depozitat bankare.
  • Akses në llogarinë tuaj bankare 7 ditë / 24 orë përmes bankomatit, internetit apo celularit.
  • Pagesa automatike të faturave të KESH, Ujësjellës, Alb Telekom, Telefoni celulare etj.
  • Kartë debiti dhe krediti Visa, pa garanci bankare me përdorim në Shqipëri dhe kudo në botë.
  • Transferta bankare me komisione preferenciale vetëm për ju.
  • Leasing për blerje makine deri në 80% të vlerës së mjetit.
  • Mundësi per te aplikuar për Overdraft.
  • Blerje e overdraftit dhe/ose Kredisë tuaj konsumatore nëse e keni hapur në një bankë tjetër me kushte preferenciale dhe procedura të përshpejtuara.

Ne besojmë se Ju meritoni një shërbim cilësor dhe qytetar ndaj ju ftojmë të bëheni pjesë e përditshme e Bankës tonë.

Top