Credins Bank We Speak Your Language!

Pension Vullnetar

foto_website-pension-vullnetar

E nesërmja s’është larg. Është nesër!

Nëse nuk e keni planifikuar jetën në pension, planifikojeni tani, nuk jeni vonë. Eja në degët e Credins Bank dhe bëhuni pjesë e fondit të pensionit vullnetar duke kursyer nga pak çdo muaj.

Pensioni vullnetar është alternativë e vetme për t’i shtuar pensionit shtetëror një të ardhur shtesë. Investimi juaj nuk është një depozitë.

lnteresat janë të larta dhe fondi është i trashëgueshëm, i transferueshëm dhe i përjashtuar nga tatimi.

Duke u bërë anëtar i fondit të Pensionit vuIlnetar të SiCRED Pensions, ju përfitoni gjithashtu:

  • Sigurim Jete falas
  • Zbritje deri në 60% në shërbimet mjekësore brenda dhe jashtë Shqipërisë
  • Normë të lartë interesi

Paraqituni pranë SiCRED Pensions ose në një nga degët e Credins Bank.

logo-credins-invest-new

Top