Credins Bank We Speak Your Language!

Segmenti Elitë

Merrni vëmendjen që meritoni në segmentin “Elitë” në Credins Bank.

“Elitë Member” është një segmenti i veçantë klientësh individë në Credins Bank të cilët do të përftitojnë kushte dhe tarifa preferenciale për shërbime dhe produkte të ofruara nga Banka.

Ky segmentim ka për qëllim të promovojë ata individë të cilët përfaqësojnë potencial bashkëpunimi në të ardhmen për shkak të pozicionimit të tyre social, institucional dhe gjithashtu kanë marrdhënie të ngushta biznesi me bankën.

3 Arsye për tu antarësuar në segmentin “Elitë”

1. Staf i dedikuar për shërbimin bankar.

2. Një paketë e privilegjuar produktesh të konceptuara për segmentin Elitë.

  • Llogari
  • Depozita
  • Karta
  • Produkte Investimi
  • Produkte Pensioni

3. Procedura asistence të shpejta dhe efektive në rast emergjence.

Top