Credins Bank We Speak Your Language!

Karta Business Credit

 

  • Zgjidhje  praktike për biznesin.
  • Shpenzime të kontrollueshme.
  • Ofrimi i likuiditeteve të menjëhershëm
  • Ndani shpenzimet e kompanisë nga ato personale.
  • Redukto përdorimin e Cash-it.
  • Më shumë siguri

Ҫfarë është karta e kreditit Mastercard?

Mastercard Business Credit është një kartë krediti e krijuar për të përmbushur të gjitha nevojat e biznesit tuaj. Karta, si një mjet mjaft praktik në ndihmë të biznesit, ju mundëson të kryeni transaksione për biznesin tuaj në të gjitha pikat e shitjes (POS) në mbarë botën, blerje mjaft të sigurta  në internet dhe kryerjen e një sërë shërbimesh: rezervime, pagesa etj.

Në ҫfarë monedhe ofrohet karta e biznesit Mastercard?

Mastercard Business ofrohet në monedhën Euro. Por, referuar kursit të këmbimit ju mund ta përdorni atë në monedhën që dëshironi.

Ҫfarë do të thotë Contactless?

Contactless vjen si një vlerë e shtuar në të gjithë kartat e reja Mastercard nga Credins Bank, e cila ju jep mundësinë të kryeni pagesa deri në 20 Euro pa vendosur Pin-in dhe pa firmosur fatura. Mjafton një tap në POS kudo ku shihni logon

A mund të pajisem me këtë kartë?

Të gjithë titullarët e biznesit mund të pajisen me kartën e biznesit Mastercard. Mjafton të paraqiteni në sportel me një mjet identifikimi dhe të aplikoni për kartën tuaj.

A mund të lëshoj karta dytësore për punonjësit?

Po. Titullari gëzon te drejtën ekskluzive të lëshimit të kartave dytësore të lidhura me llogarinë, përcaktimin e kartëmbajtësve, limitet e përdorimit  për ҫdo kartë të ҫelur në emër të kompanisë, si dhe të drejtave dhe detyrimeve të tyre.

Brenda cilës periudhë mund të shlyej vlerën që kam përdorur pa paguar interesa?

Ju mund të shlyeni vlerën që keni përdorur pa paguar interesa deri në 40 ditë.
 
Krahasoni kartat Mastercard
 
SHKARKONI KUSHTE PUNE Mastercard


Humbja dhe Vjedhja

Në rast se humbisni kartën tuaj, ju lutemi të kontaktoni menjëherë Credins bank në numrat e kontaktit:
Tel: 0800 22 73 dhe +355 4 2274 777.
Karta juaj do të bllokohet menjëherë!

Top