Credins Bank We Speak Your Language!

Karta e Parapaguar


 

  • Mënyra më e thjeshtë për të kryer pagesa në Euro.
  • Ideale për pagesa Online.
  • Pa komision mirembajtje
  • Shpenzime nën kontroll.
  • Siguri e lartë.
  • E merrni në ҫast.
  • Akoma më shpejtë falë përdorimit CONTACTLESS

 
Paguaj fare thjesht, akoma më shpejt dhe në mënyrë të sigurt, kudo ku ndodhesh me Mastercard Prepaid Contactless.
 

Ҫfarë është karta e Parapaguar Mastercard?

Karta e parapaguar Mastercard ju jep mundësi të bëni blerje Online dhe në POS (Pikat e Shitjes, brenda dhe jashtë vendit kudo ku shihni logon Mastercard). Mjafton të depozitoni CASH ose Rimbushni me xhirim , një sasi të caktuar parash referuar maksimumit të lejuar nga Credins Bank .

Në ҫfarë monedhe ofrohet karta e parapaguar Mastercard?

Monedha në të cilën ofrohet karta është Euro. Por ju mund të bëni blerje/pagesa në të gjitha monedhat e tjera referuar kursit të këmbimit.

Sa do të më kushtojë kjo kartë?

Karta nuk ka asnjë komison mirëmbajtje mjafton të paguani 5 Euro në momentin e lëshimit të saj. Limiti ditor është 2500 Euro.

Ҫfarë do të thotë Contactless?

Contactless vjen si një vlerë e shtuar në të gjithë kartat e reja Mastercard nga Credins Bank, e cila ju jep mundësinë të kryeni pagesa deri në 20 Euro pa vendosur Pin-in dhe pa firmosur fatura. Mjafton një tap në POS kudo ku shihni logon

A mund të pajisem me këtë kartë?

Të gjithë individët pa përjashtim mund të pajisen me kartën e parapaguar Mastercard. Mjafton të paraqiteni në sportel me një mjet identifikimi dhe te aplikoni per  kartën. Karta ju vihet ne dispozicion  në moment.

A mund të kem disa karta?

Një klient mund të ketë vetëm një kartë.

Për cfarë aktiviteti këshillohet Mastercard?

Karta e parapaguar Mastercard, përdoret për të gjitha nevojat tuaja, por është në vecanti e përshtatshme për të rinjtë ende në periudhë studimi apo që kanë filluar punë për herë të parë, dhe nuk kanë një histori kredie për të përfituar Kartë Krediti.  Duke qenë se jepet menjëherë, karta është gjithashtu ideale për nevojat tuaja në udhëtime jashtë shtetit, duke evituar rrezikun e mbajtjes së parave cash me vete. Mastercard e Parapaguar, mund të përdoret gjithashtu si një dhuratë e bukur, për fëmijët, të afërmit apo miqtë tuaj, pasi nuk ka emër të shënuar në të.

Pse është e sigurt kjo kartë?

Karta ju ofron mundësinë që shumën  që ju xhironi në kartën e parapaguar ta mbani gjithmonë nën kontrollin tuaj. Psh: nëse doni të bëni një blerje me kartë në internet, ju xhironi në kartë shumën e saktë të objektit apo shërbimit që doni të blini, duke u mbrojtur kështu nga risqet e mundshme të humbjes apo vjedhjes. Ju nuk keni nevojë të mbani para të bllokuara në kartë për periudhat që e dini se nuk do ta përdorni kartën. Kështu edhe nëse e harroni kartën diku, nuk rrezikoni.
 
Krahasoni kartat Mastercard


Humbja dhe Vjedhja

Në rast se humbisni kartën tuaj, ju lutemi të kontaktoni menjëherë Credins bank në numrat e kontaktit:
Tel: 0800 22 73 dhe +355 4 2274 777.
Karta juaj do të bllokohet menjëherë!

Top