Credins Bank We Speak Your Language!

Mastercard World

5 Arsye për të bërë tuajën Mastercard World

1. Emergency Card Replacement
Kudo ku ndodheni, brenda ose jashtë vendit, në një kohë fare të shkurtër përfitoni nga shërbimi i zëvendësimit të kartës në rast humbje, vjedhje apo dëmtimi.

2. Emergency Cash Advance
Në partneritet më MoneyGram, bëjmë të mundur akses në fondet e kartës suaj, në rast se keni humbur ose dëmtuar kartën.

3. Sigurim Jeta dhe Shëndeti në Udhëtim

Përfitoni falas Sigurimin: Jeta dhe Shëndeti në Udhëtim nga kompania e sigurimeve SiCRED.

4. Program Besnikërie
Automatikisht bëheni pjesë e programit të Besnikërisë “Pentagram”.
Në varësi të përdorim të kartës Mastercard World, klientët do të përfitojnë pikë, të cilat në fund të muajit banka do ti konvertojë në kupona dhuratë për tu shpenzuar për produkte, shërbime, milje udhëtimi, para cash në kartë etj.

5. Këshillim Dietik
Mundësi rregjistrimi në programin “Healthy Blog” për kartëmbajtësit e kartës Mastercard World Credit.
Një progam i cili ofron këshilla të personalizuara mbi ushqyerjen e shëndetshme dhe aktivitetin sportiv, bazuar mbi të dhënat personale të çdo klienti.

Për informacion të detajuar klikoni këtu: Mastercard World Debit / Mastercard World Credit

Top