Credins Bank We Speak Your Language!

Karta e Parapaguar

slider1-image-01

Çfarë është Karta e Parapaguar?

Karta e Parapaguar ka limit shpenzimi të barazvlefshëm me gjendjen në llogarinë e kartës. Tani, ju mund të pajiseni me një kartë Visa dhe nuk ka rendësi nëse jeni ende në shkollë apo nuk keni filluar punë akoma. Kartën e Parapaguar ju mund ta përdorni për blerje në internet, në supermarkete dhe dyqane të ndryshme brenda dhe jashtë vendit dhe të gjitha këto PA KOMISION.

Kush mund të pajiset me një Kartë të Parapaguar?

Të gjithë! Nuk ka rëndësi në qoftë se jeni akoma studentë apo nuk keni filluar akoma një punë, mjafton të paraqiteni pranë sporteleve tona, tek punonjësit e shërbimit të klientelës, me një mjet identifikimi, kartë identiteti ose pasaportë biometrike. Punonjësit tanë do t’ju orientojnë, ndihmojnë dhe realizojnë në shumë pak kohë procesin e pajisjes me një kartë të Parapaguar.

Çfarë të veçante ka kjo kartë nga kartat e tjera?

Me kartën e Parapaguar nuk paguhen komisione mujore dhe blerjet si brenda dhe jashtë vendit jane pa komision. Është një zgjidhje shumë e mirë për të gjithë ju që jeni blerës të rregullt në internet, në POS , në ATM apo dhe jashtë vendit dhe që nuk doni të rrezikoni të gjithë limitin e kartës. Pajiseni në çast!

Llojet e Kartave të Parapaguara Visa:

  • Karta Prepaid për Studentët (Visa Student), produkti më i përshtatshëm për studentët të cilët nuk kanë mundësi të çelin ose të përdorin llogari bankare por nga ana tjetër u nevojiten shumë produkte, shërbime, si për shembull blerjet apo prenotimet on-line etj.
  • Karta Prepaid për blerjet në Internet (Visa Internet), kartë e cila përdoret kryesisht për transaksionet online në internet pa paguar asnjë komision.
  • Karta Prepaid për përdorim të përgjithshëm (Visa General Purpose), transaksionet e lejuara për t’u kryer me këtë kartë janë më të shumta dhe përfshijnë si transaksionet cash ashtu edhe ato on-line. Me këtë kartë mund të pajisen si klientët ekzistues ashtu edhe ata individë që aktualisht nuk janë klientë të Credins bank.

Përse më nevojitet Karta e Parapaguar?

  • Sepse të gjitha blerjet në internet, POS, etj. janë PA KOMISION!
  • Sepse nuk paguani komisione mujore mirëmbajtje llogarie!
  • Sepse ju mund ta mbushni kartë Prepaid me shumën që dëshironi brenda limiteve te lejuara ne llogarine e kartave!
  • Sepse mund ta rimbushni sa herë që dëshironi apo ju nevojiten para në kartë!
  • Sepse pajiseni në cast në çdo sportel të Credins bank!
  • Sepse Ju mund ta beni dhuratë!

 
Krahasoni kartat Visa


Humbja dhe Vjedhja

Në rast se humbisni kartën tuaj, ju lutemi të kontaktoni menjëherë Credins bank në numrat e kontaktit:
Tel: 0800 22 73 dhe +355 4 2274 777.
Karta juaj do të bllokohet menjëherë!

Top