Credins Bank We Speak Your Language!

Kredi Konsumatore

slider1-image-01

Kredia Konsumatore është ideuar për t’ju plotësuar nevojat dhe dëshirat tuaja. Tani është më thjeshtë të merrni një vendim sepse ne ju gjendemi pranë me Kredinë Konsumatore.

Kjo kredi përfitohet shpejt dhe lehtësisht. Vetëm drejtohuni në një nga degët e CREDINS bank me një mjet identifikimi dhe me një vërtetim të ardhurash dhe ju do të bëheni përfitues i Kredisë Konsumatore për financimin e:

  • Studimeve tuaja
  • Mobilimit të shtëpisë
  • Nevojave të ndryshme mjekësore etj.

Për të gjithë ju që keni nevojë për financim deri në vlerën 1.000.000 Lekë, mund të përfitoni norma konkurruese duke vendosur kolateral për aprovimin e financimit tuaj.

Kredia konsumatore përshtatet në afate dhe shuma sipas nevojave dhe kërkesave tuaja.

Nëse jeni të interesuar për termat e kredisë klikoni këtu:

Ju mirëpresim në një nga degët e CREDINS bank ose kontaktoni në:

+355 4 53 53 000
info@bankacredins.com

Top