Credins Bank We Speak Your Language!

Kredi për Shtëpi

slider1-image-01
Të gjithë kemi nevojë për hapësirat tona për t’u ndjerë fëmijë, të dashuruar, bashkëshortë, prindër apo dhe pensionistë të lumtur. Credins Bank ju ndihmon t’i jepni liri ëndrrave tuaja.

Me produktin Kredi për  Shtëpi  u vijmë më afër nevojave tuaja financiare.

Oferta më e re përmban:

 • Normë interesi konkurruese
 • Financim 100%
 • Afati i kredisë deri në 20 vite
 • Procedura të shpejta aprovimi dhe disbursimi

Dokumentacioni i kërkuar:

Për individë të punësuar

 • Pasaportë (fotokopje e noterizuar).
 • Vërtetime për të ardhurat mujore familjare.
 • Çertifikata e hipotekës dhe dokumentat që vërtetojnë origjinën e pasurisë.

Për individë që kanë një biznes të vogël

 • Pasaportë (fotokopje e noterizuar).
 • Licenca e vitit të fundit.
 • Çertifikata e hipotekës dhe dokumentat që vërtetojnë origjinën e pasurisë.

Për individë që kanë biznes të madh (shpk ose sha).

 • Dokumentacioni ligjor i shoqërisë.
 • Bilanci i vitit të fundit i dorëzuar në zyrën e tatim taksave.
 • Çertifikata e hipotekës dhe dokumentat që vërtetojnë origjinën e pasurisë.

Credins Bank, distanca më e shkurtër mes ëndrrës dhe asaj që ju e quani shtëpi.

Nëse jeni të interesuar për termat e kredisë klikoni këtu:

Katalogu i pronave

Top