Credins Bank We Speak Your Language!

Mikro Kredi


Realizo Idenë Tende

Gjithmonë pranë jush për të përmbushur nevojat tuaja si partner kryesor financiar.
Credins Bank ofron mundesi financimi për të realizuar plane investimi në biznes.

Financimi për Segmentin Mikro:

Kredia për mjetet qarkulluese:

 • Shuma e kredisë: 100,000-14,000,000 lekë (ekuivalenti në valutë)
 • Afati deri në 36 muaj
 • Për vlerën e kredisë deri 3,000,000 leke(ekuivalenti në valutë) nuk është e domosdoshme hipoteka.

Kredia për asete fikse:

 • Shuma e kredisë: 100,000-14,000,000 lekë (ekuivalenti në valutë)
 • Afati deri në 84 muaj
 • Për vlerën e kredisë deri 3,000,000 leke(ekuivalenti në valutë) nuk është e domosdoshme hipoteka.

Kredia Konsumatore:

 • Shuma e Kredisë 100,000- 1,000,000 lekë (ekuivalenti në valutë)
 • Afati deri në 48 muaj

Kredia individuale me Hipotekë:

 • Shuma e Kredisë 100,000- 5,000,000 lekë (ekuivalenti në valutë)
 • Afati deri në 84 muaj

Kredia për blerje/ndërtim shtëpie:

 • Vlera e financimit deri në 100% të vlerës së blerjes/ ndërtimit të shtëpisë, por jo më shumë se 14, 000,000 lekë (ekuivalenti në valutë)
 • Afati deri në 240 muaj

Avantazhet Konkurruese

 • Sigurim jete FALAS, për të gjitha kreditë deri në 3,000,000 lekë
 • Këste të përshtatura sipas sezonalitetit të biznesit
 • Terma dhe kushte favorizuese
 • Shërbim i shpejtë dhe transparence
 • Stafi dedikuar në të gjithë rrjetin e degëve
Top