Credins Bank We Speak Your Language!

Mikrokredi Agrare

CB_Kredia-Mikro-Agrare_1260x430
 

Është fantastike kur gjërat bëhen enkas për ty!

Tani ju mund të financoheni me Mikrokredi Agrare, përmes këtyre avantazheve:

  • Procedura të përshpejtuara.
  • Afate kohore të përshtatshme.
  • Interesa kredie të përshtatura me të ardhurat tuaja.

Përfitimet:

  • Kredia për Agrobizneset financohet me këste fleksibel sipas ciklit të prodhimit.
  • Pas kredisë së parë, ulje të normave të interesit për klientet me histori kreditimi pozitive.
  • Klientet duke marrë kredinë përfitojnë policën e sigurimit të jetës nga kompania SiCRED dhe primi i këtij sigurimi paguhet nga vetë Banka.

Dokumentacioni i nevojshëm:

  • Dokument identifikimi personal.
  • Certifikatë familjare.
  • Dokument identifikimi për dorëzanësin.
Top