Credins Bank

Çeqe

Blue_Background

Udhëtoni me mëndje të Qetë! Përdorni çekun e udhëtarit “American Express”!
Çeku i udhëtarit “American Express” është një letër me vlerë, që mundëson kryerjen e veprimeve financiare pa pasur nevojë për gjendje para me vete (cash).

Ai është i pranuar në tërë botën konkretisht në 17 000 Zyra të American Express Travel Offices dhe 80 000 zyra këmbimi.

Mjafton që ju të konvertoni në çek sasinë e dëshiruar të parave tuaja. Kur të ndodheni jashtë shtetit ju mund ti a konvertoni këto çeqe në çdo bankë dhe kështu ju rimerrni paratë tuaja përsëri në cash.

Në këtë mënyrë ju shmangni rrezikun e mbajtjes së parave tuaj gjatë udhëtimit duke mënjanuar gjithashtu rrezikun e humbjes dhe të vjedhjes të tyre.

Top