Credins Bank

Buletini i Interesave për depozitat

Black_Background

BULETINI I INTERESAVE PER DEPOZITAT

Të nderuar Kolegë,

Ju informojmë se kanë ndryshuar Normat e Interesit të Depozitave.

Bashkëngjitur në email dhe në SHARE-in e bankës gjeni buletinin e ri të përditësuar.

Buletini i ri hynë në fuqi në datë 12 Tetor 2016.

Ju lutem në sportelet e degëve largoni buletinin e vjetër dhe printoni buletinin e ri.

Buletinin e Interesave për Depozitat mund ta shkarkoni në formatin PDF, duke klikuar si më poshtë:
Kliko këtu

Shkarkoni Buletinin e Interesave për Depozitat

Top